letný semester UKF

Letný semester na UKF začne dištančne. Pozitívni študenti ubytovaní na internáte majú dodržiavať opatreniaKoronavírus

Letný semester na UKF začne dištančne. Pozitívni študenti ubytovaní na internáte majú dodržiavať opatrenia

Výnimky môžu stanoviť dekani. Tí zodpovedajú aj za spôsob a režim vzdelávania. Režim na internách určuje príslušný riaditeľ podľa situácie.

Forgot Password