Lenka Kleimanová

Študentky uspeli na Prekladateľskej univerziáde 2020Ľudia

Študentky uspeli na Prekladateľskej univerziáde 2020

Xénia Kilianová a Lenka Kleimanová (anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra) mimoriadne úspešne reprezentovali Katedru translatológie.

Forgot Password