land art

Súčasné umenie: Land artKultúra

Súčasné umenie: Land art

Umelecký smer moderného umenia vznikol v druhej polovici 60. rokov 20. storočia v USA.

Forgot Password