kresťania

Kňazi sa pripravujú na pomoc chorýmSprávy

Kňazi sa pripravujú na pomoc chorým

Poslaním kňaza je učiť, posväcovať a starať sa o ľudí po duchovnej stránke ako pastier o svoje stádo.

Forgot Password