Katedra hudby PF

Na Katedre hudby sa uskutočnil Hevhetia Fest NitraKultúra

Na Katedre hudby sa uskutočnil Hevhetia Fest Nitra

Na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UKF sa uskutočnili tri prednášky popredných osobností hudobnej kultúry.

Forgot Password