jarný beh

Jarného behu Nitrou sa môžete zúčastniť v podstate kedykoľvek a kdekoľvekŠport

Jarného behu Nitrou sa môžete zúčastniť v podstate kedykoľvek a kdekoľvek

Uskutočniť jarný beh s hromadnou účasťou bežcov v tomto období nie je možné. Univerzita Konštantína Filozofa sa preto rozhodla Jarný…

Forgot Password