Ján Mikas

Návštevy v nemocniciach aj v zariadeniach sociálnych služieb dostali zelenúSprávy

Návštevy v nemocniciach aj v zariadeniach sociálnych služieb dostali zelenú

Prísne nariadenia sa uvoľňujú. Hlavný hygienik povolil návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach…

Forgot Password