integrácia rómov

V Nitre je možné žiadať o dotácie na sociálnu oblasťSprávy

V Nitre je možné žiadať o dotácie na sociálnu oblasť

Témami budúceho roka je mesto bez bariér, aktivity pre rodiny, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov a verejné zdravie.

Forgot Password