grantový program karcher

Grantový program poskytne financie na revitalizáciu verejných priestorov v NitreSprávy

Grantový program poskytne financie na revitalizáciu verejných priestorov v Nitre

Cieľom grantového programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí v Nitre v oblasti čistenia a revitalizácie existujúcich verejných…

Forgot Password