elektrické vedenie

Distribútor energie vyzýva na orez a výrub stromov v blízkosti elektrického vedeniaSprávy

Distribútor energie vyzýva na orez a výrub stromov v blízkosti elektrického vedenia

Zeleň v ochrannom pásme a pod vedením môže siahať maximálne do výšky troch metrov od zeme.

Forgot Password