dotazník o kultúre

Zapojte sa do dotazníka o cestovnom ruchu. Určený je pre obyvateľov aj návštevníkov mestaSprávy

Zapojte sa do dotazníka o cestovnom ruchu. Určený je pre obyvateľov aj návštevníkov mesta

Získané informácie pomôžu vytvoriť obraz o lokálnej kultúre a cestovnom ruchu, a to najmä v súčasnom nie ľahkom období.

Forgot Password