doktorandi

Rektor UKF udelil ocenenia za mimoriadne výsledkySprávy

Rektor UKF udelil ocenenia za mimoriadne výsledky

Cenu pravidelne udeľuje rektor pri slávnostných udalostiach. Tento ročník je však kvôli pandémii iný.

Forgot Password