docent

SPU má nových docentovSprávy

SPU má nových docentov

Na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si z rúk rektorky Klaudie Halászovej prevzali dekréty štyria noví docenti.

Forgot Password