dane posun termínov

Poradňa: Ešte stále môžete podať daňové priznanieSprávy

Poradňa: Ešte stále môžete podať daňové priznanie

V našej pravidelnej poradni vám dnes priblížime zmeny súvisiace s posunmi podávania a platenia daní.

Forgot Password