chrenovský most namodro

Budovy a mosty sa rozsvietili na modroZaujímavosti

Budovy a mosty sa rozsvietili na modro

Celosvetovú kampaň si už niekoľko rokov pripomíname vždy 2. apríla vďaka Organizácii spojených národov a organizácii Autism Speak.

Forgot Password