choré a poškodené stromy

Výrub stromov v mesteSprávy

Výrub stromov v meste

Stromy sú najdôležitejšími producentmi kyslíka, preto sa právom označujú aj pľúcami Zeme. Napriek tomu sa ich množstvo neustále znižuje.

Forgot Password