cena za celoživotný prínos

Mesto odovzdalo ocenenia za celoživotný prínos aj čestné občianstvo NitrySprávy

Mesto odovzdalo ocenenia za celoživotný prínos aj čestné občianstvo Nitry

Mesto Nitra odovzdávalo ocenenia významným osobnostiam z oblasti kultúrneho aj športového života.

Forgot Password