Bratislavská cesta

Prekračovala sa rýchlosť. Hlavne na Bratislavskej ceste v NitreSprávy

Prekračovala sa rýchlosť. Hlavne na Bratislavskej ceste v Nitre

Polícia žiada vodičov, aby si zopakovali vedomosti naučené v autoškole.

Forgot Password