bezplatná mestská wifi

Nitra ponúkne bezplatnú mestskú wifiSprávy

Nitra ponúkne bezplatnú mestskú wifi

S realizáciou projektu sa začne po pozitívnej správe z ministerstva.

Forgot Password