autobusová doprava Hornozoborská

Na Hornozoborskej ulici v Nitre po ukončení opráv obnovia dopravuSprávy

Na Hornozoborskej ulici v Nitre po ukončení opráv obnovia dopravu

Na Hornozoborskej ulici sa vykonávala oprava vodovodného potrubia, zároveň tu prebiehala rekonštrukcia viac ako 3000 štvorcových metrov plochy. Po ukončení…

Forgot Password