výstava Back to animism

Synagóga ponúkne výstavu s aktívnou účasťou divákaKultúra

Synagóga ponúkne výstavu s aktívnou účasťou diváka

V popredí samostatnej výstavy Ester Sabik bude práca s materiálom.

Forgot Password