Regionálna správa a údržba ciest Nitra

Regionálna správa a údržba ciest Nitra chce obnoviť techniku vo vozovom parku

Regionálna správa a údržba ciest Nitra patrí pod Nitriansku župu. Berie si úver vo výške 1 milión eur. Načo ho…
Regionálna správa a údržba ciest Nitra má nový cestný značkovací strojSprávy

Regionálna správa a údržba ciest Nitra má nový cestný značkovací stroj

Pomocou stroja budú vyznačovať stredové a vodiace čiary na cestách II. a III. triedy nachádzajúce sa v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Forgot Password