projekt vývoja bezpečných potravín

SPU je hlavným partnerom projektu zameraného na vývoj bezpečných potravínSprávy

SPU je hlavným partnerom projektu zameraného na vývoj bezpečných potravín

Získané poznatky využijú pri výučbe aj pri zabezpečovaní zdravia spotrebiteľov.

Forgot Password