poskodene cyklotrasy

Cyklisti, buďte opatrní!Hobby

Cyklisti, buďte opatrní!

Niektoré úseky cyklotrás v Nitre, najmä pozdĺž rieky, sú v zhoršenom stave.

Forgot Password