odchodné

Odchodné: Zamestnancovi naň vzniká nárok len razĽudia

Odchodné: Zamestnancovi naň vzniká nárok len raz

Vedeli ste, že pri odchode do dôchodku máte nárok na tzv. odchodné?

Forgot Password