mestské materské školy

S týmito škôlkami môžete počas leta počítaťSprávy

S týmito škôlkami môžete počas leta počítať

Predškolské zariadenia sa počas júla a augusta budú v prevádzke striedať.

Forgot Password