centrum 3D technológií

Na Technickej fakulte SPU v Nitre vzniklo nové Centrum 3D technológiíSprávy

Na Technickej fakulte SPU v Nitre vzniklo nové Centrum 3D technológií

Jedným z nich je stereoskopické zobrazenie virtuálneho priestoru pomocou virtuálnych okuliarov. Centrum je tiež vybavené technológiou rozšírenej reality.

Forgot Password