1. apríl

Kde sa vzal Deň bláznovHistória

Kde sa vzal Deň bláznov

Predstavte si, že by ste od svojho panovníka dostali za úlohu odkloniť tok rieky. Pomôcť vám nemôže nikto. Ak neuspejete,…

Forgot Password