Zdravotné sestry si prevzali ocenenie Biele srdce

Ocenenie Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť, si prevzalo 31 sestier a pôrodných asistentiek, medzi nimi aj pedagogička Zuzana Spáčilová z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.