Z neochoty nasadiť si rúško sa vykľula naháňačka

Policajti na povinnosť prekrytia nosa a úst muža viackrát upozornili, nedal si povedať.