Výrazné zmeny na miestach posledného odpočinku

Zmena sa týka predovšetkým poplatkov za nájom. Mesto okrem nich zaviedlo aj pár noviniek.