Výplata 13. dôchodku sa pripravuje. Kto ho dostane a v akej výške?

O 13. dôchodok nemusíte žiadať. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky v decembrových výplatných termínoch.