Výmenné lístky. Kedy ich netreba?

Návšteva odborného lekára si často vyžaduje odporučenie na špecializované vyšetrenie. Viete, k akým lekárom výmenný lístok nepotrebujete?