Vďaka tomuto nápadu budú mať v zariadení pre seniorov viac času

Čakať v rade na počítač už nebudú musieť. Záznamy teraz vedia archivovať rýchlejšie.