Úprava areálu UKF by mala zvýšiť jeho bezpečnosť aj atraktivitu

Univerzita začala s realizáciou vonkajších úprav areálu. Práce by mali zvýšiť bezpečnosť pohybu v bezprostrednom okolí školy.