Univerzity v Nitre sú pripravené pomôcť a podporiť ukrajinských študentov a vedeckých zamestnancov

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre spolu s Univerzitou Konštantína Filozofa (UKF) sa pripojili k pomoci ukrajinským obyvateľom.