Tokajská prešla premenou. Zozelenela a pribudli i lavičky

Vnútroblok na Dieloch postupne menil svoju podobu. Po výsadbe drevín osadilo mesto mobiliár.