Stará, sčasti zrútená vila na Kmeťkovej, opustená nebola

Zasahujúci hasiči zo schátranej pamiatky vyviedli niekoľko osôb. Predbežnou príčinou zrútenia má byť narušená statika bez zavinenia cudzej osoby.