Slávnostné odovzdanie bytového domu

Na Hlbokej ulici dnes prebehlo slávnostné odovzdanie nového bytového domu pre verejnosť.