Seniori linku pomoci využili

Vybavila viac ako 400 žiadostí.