Radnica spúšťa ďalší dotazník. Témou sú odpady

Radnica dáva občanom príležitosť vyjadriť sa k systému nakladania s odpadmi – spúšťa veľký dotazník.