Psychické poruchy: Turettov syndróm

V roku 1885 popísal neurčité ochorenie francúzsky neurológ Georges Gilles de la Tourette, odvtedy nesie tento syndróm jeho meno.