Psychické poruchy: Námesačnosť

Táto porucha spánku sa radí medzi zložité formy nevedomého správania. Čo ju však spôsobuje?