Psychické poruchy: Demencia

Duševná choroba, ktorá postihuje najčastejšie ľudí vo vysokom veku, trápi približne 5% populácie. Korene pojmu môžeme nájsť podľa internetovej encyklopédie v latinskom spojení „de mentia“, čo znamená odchádzajúci duchom.