Problémové kontajnery na šatstvo možno premiestnia. Kde ešte môžete odovzdať oblečenie?

Neporiadok v okolí robia obyvatelia. Možným riešením je premiestnenie stojísk. Nepotrebné oblečenie môžete v Nitre odovzdať aj inými spôsobmi.