Pripravenosť špecializovaných zariadení na COVID-19

Posledný prípad príjmu rizikového pacienta v Kardiocentre v Nitre, kde vykonávajú akútne kardiologické zásahy, preveril pripravenosť zdravotníckeho personálu.