Prijímacie skúšky, online výučba, dobrovoľný návrat do škôl. Čo všetko treba vedieť (!?)

Pandémia priniesla mnoho zmien, tie zasiahli aj školstvo, ktoré sa prispôsobuje vzniknutej situácii.