Pri kosení zelene sa rozlišuje niekoľko zón

Okrem Strediska mestských služieb sa o verejné priestranstvá starajú aj vysúťažené firmy.