Na ihrisku pri CVČ Domino v Nitre začala prvá etapa opravných prác

Po ukončení opráv bude priestor po dlhých rokoch využívaný.