Prečo hodiny v centre mesta už neukazujú čas a teplotu?

Hodiny, ktoré verejnosti 17 rokov ukazovali čas a teplotu, sa z centra mesta vytratili. Prečo ich francúzska spoločnosť musela odstrániť?